Museu de la Basílica de la Sagrada Família

Exposició: “El camí de la litúrgia”

Basílica de la Sagrada Família.

Any: 2016